A TOOL FOR IDENTIFYING WEEDS and WILD PLANTS

FLORA WEST EUROPA

Een identificatie-instrument voor landbouwers,
studenten en al wie van wilde
planten houdt

Deze flora zal u helpen om alle wilde planten te identificeren op basis van foto’s, zonder enige wetenschappelijke plantkundige kennis. Hun invasieve, toxische, irriterende of medicinale classificatie is aangegeven indien relevant. Al de foto’s werden genomen in hun natuurlijk milieu. Sierplanten of tuinbouwgewassen die door de mens zijn aangeplant zijn niet opgenomen. Voor elke plant vindt u de exacte Latijnse benaming, alsook de wetenschappelijke code en de plantenfamilie waartoe ze behoort.

De auteur

  • Dominique LEPIECE is landbouwkundig ingenieur sinds 1966.
  • Heel zijn leven was gewijd aan onderzoek in de landbouw in verschillende delen van de wereld.
  • Van 1966 tot 1976 werkte hij in Afrika op projecten van plantenveredeling.
  • Sinds 1976 was hij werkzaam bij de dienst Onderzoek en Ontwikkeling van twee belangrijke firma’s voor plantenbescherming. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van tal van herbiciden en maakte daarbij kennis met de wereld van de wilde planten.
  • Hij doorkruiste het platteland in Afrika en in Europa en nam duizenden foto’s, waaronder 20.000 foto’s van planten.
  • In 2003 richtte hij zijn eigen bedrijf voor adviesverlening in de landbouw op. Alle foto’s zijn eigendom van hem.

Ik ben gelukkig dat ik de vrucht van 30 jaar jacht op foto’s van planten in hun natuurlijk milieu voor u ter beschikking kan stellen. Ik heb de beste foto’s geselecteerd om uw ogen te bekoren met deze grote biodiversiteit.
Ik heb geleerd deze planten niet meer uitsluitend als onkruiden of schadelijke planten te beschouwen. Ze groeien immers daar omdat ze zich perfect hebben aangepast aan hun natuurlijk milieu.
Deze planten groeien op natuurlijke wijze langs wegen, in akkerranden, in teelten van graan, suikerbieten, eetbare gewassen, groente- of tuinbouwgewassen, in boomkwekerijen, in wijngaarden en boomgaarden, in de straten van steden, op oude gebouwen en op plaatsen die al of niet met herbiciden werden behandeld.
Ik heb gedacht aan mijn vrienden landbouwers die mij gedurende mijn lange loopbaan als landbouwkundige op hun velden hebben ontvangen om er mijn proeven in praktijkomstandigheden te kunnen uitvoeren. Dit instrument van herkenning van wilde planten kan hen helpen om het juiste herbicide te kiezen tegen ongewenste planten in hun gewassen. De juiste identificatie van het doel laat een wijs en verantwoord gebruik van dit controle-instrument toe. De website moet de landbouwers helpen om beter te redeneren alvorens te handelen. Wel is het zo dat op de site geen praktische raadgevingen zullen gegeven worden.Deze site zou ook de studenten in de landbouw moeten helpen.
Ik wil al mijn passie voor deze wilde planten tot uitdrukking brengen, zelfs indien ze soms overheersend, schadelijk of gevaarlijk zijn voor de mens.

Definitie van een onkruid

De definitie van een onkruid in de landbouw is zeer wisselvallig. Een onkruid is een plant die de mens stoort, die groeit waar ze niet moet groeien.
Om het even welke plant, zelfs de meest nuttige, kan geklasseerd worden als onkruid. Nemen we een eenvoudig voorbeeld: een aardappel die groeit in een veld graan is een onkruid.
Omgekeerd, wanneer tarwe hergroeit in een aardappelveld, wordt die tarwe op haar beurt een onkruid.

De site wordt permanent aangevuld en zal verbeterd worden wanneer hier of daar een foutje zou opduiken.

We wensen u een aangenaam bezoek in deze wereld van de spontane planten.